Dan Ohnesorg

Services.ohnesorg.cz

Všechny zde provozované aplikace vyžadují autorizaci jménem a heslem, jsou určeny pouze pro naše zákazníky. Pokud máte potíže se vstupem do aplikace, ujistěte se, že máte aktuální verzi IE, protože aplikace používají silné šifrování, které není ve starších verzích IE dostupné. Mozilla všech verzí funguje bez problémů.

Monitoring

Dohledový systém používaný jak interně pro řádné plnění servisních smluv, tak externími subjekty. Sleduje dostupnost celých systémů a jejich služeb nebo s pomocí agentů na straně sledovaného systému zátěž, obsazení místa na disku, běh potřebných procesů a stav HW.

O vzniku mimořádné situace jsou zasílány varovné hlášky pomocí emailu, SMS nebo jabber zpráv.

Distribuovaná kniha pošty

Aplikace umožňuje vést knihu pošty z mnoha míst současně v jednotné číselné řadě s možností přístupu k obsahu dokumentů.